• Langelermaatweg 244, 7553 JK Hengelo
  • 074 - 80 80 222
  • info@omroeplogos.nl
  • KVK-nummer: 41029584

26 november 2021: TCOV Najaarsconcert - gaat niet door

26 november 2021: TCOV Najaarsconcert - gaat niet door

*Najaarsconcert TCOV 0p 26 november gaat niet door i.v.m. Covid-19 beperkingen!*

TCOV na lange tijd weer te beluisteren in Stadhuishal

Op 26 november 2021 om 20.00 uur geeft TCOV concertkoor Twente haar najaarsconcert dat 
geheel in het teken staat van Beethoven. 2020 was het Beethovenjaar, maar door corona kon dit 
concert toen geen doorgang vinden.  
Eerste concert in vernieuwde Stadhuishal  De stadhuishal is grondig verbouwd en vijf jaar gesloten 
geweest. Het is wel bijzonder dat TCOV met dit Beethovenconcert als eerste op dit concertpodium 
mag optreden.  
Jong talent Evander Eijsink (2008) is een jong pianotalent uit Hengelo. Hij heeft diverse prijzen 
gewonnen in binnen- en buitenland en treedt op met bekende orkesten. Hij neemt de pianopartij 
van de Koorfantasie voor zijn rekening. 
Programma Het Beethovenprogramma bestaat uit de Ouverture Coriolan, de Koorfantasie en de 
Mis in C. 
Medewerking Het concert wordt uitgevoerd met medewerking van: 
Het Clarus solistenkwartet, in de volgende samenstelling 
Petra Stoute (sopraan) 
Rosina Fabius (alt) 
Marcel Rijans (tenor) 
Patrick Pranger (bas) 
Begeleiding: Nederlands Begeleidings Orkest 
Algemene leiding: Eric Kotterink (dirigent) 
Beschrijving programma 
Ouverture Coriolan (1807). De Romeinse patriciër Gaius Marcius Coriolanus maakte zich gehaat in 
Rome door zijn strenge bewind. Hij werd tijdens een tribunaal tot ballingschap veroordeeld en 
vluchtte naar een naburige stad. Deze stad wist hij tot een oorlog tegen zijn vaderland aan te 
zetten. Op opmars verliep gunstig. De Romeinen sturen een afvaardiging om voor vrede te pleiten, 
aangevoerd door zijn vrouw en zijn moeder. Beethoven geeft in de Ouverture Coriolan het 
onbuigzame karakter en de  innerlijke strijd tijdens het smeken van beide vrouwen van Coriolan 
weer. 
Koorfantasie De Koorfantasie is een stuk voor piano, orkest, solisten en koor. Beethoven 
componeerde dit stuk in 1808, 38 jaar oud. De koorfantasie wordt wel gezien als een voorstudie 
voor de finale van Beethovens 9 e  symfonie. 
Mis in C Prins Esterhàzy verzocht Beethoven een mis te schrijven voor de naamdag van zijn vrouw 
Maria. Hij componeerde de mis in C (1807) voor orkest, koor en solisten. In deze mis zijn de 
symfonische en vocale kwaliteiten van Beethoven goed te horen. Hij vatte tekst en muziek op als 
één geheel. De mis staat in C-groot, bij Beethoven de toonaard van rust en verlichting. 
Entreeprijs €25.  
Kaarten verkrijgbaar bij de leden, de Schouwburg en aan de zaal op de avond van de uitvoering 
Toegang Met het Coronatoegangsbewijs (bewijs van volledige vaccinatie), een geldig herstelbewijs 
of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud, zichtbaar via de CoronaCheck-app of op 
papier uitgeprint via CoronaCheck.nl/print met een geldig legitimatiebewijs. 
Contactadres 
Alie Smelt, voorzitter TCOV concertkoor Twente 
Telefoon: 06 16347622 
Email: smeltalie@gmail.com