• Goudenregenstraat 43, 7552 AM Hengelo
  • 074 - 80 80 222
  • info@omroeplogos.nl
  • KVK-nummer: 41029584

Participanten

Wie doen er mee?

Onder participanten verstaan we kerken en gemeenten die de doelstelling van LOGOS onderschrijven en bestuursleden afvaardigen.
Daarmee heeft een participant directe invloed op LOGOS. Samen met sympathisanten is er jaarlijks een zogenaamd voorgangersoverleg.
Bij dit overleg kunnen ook oudsten/ouderlingen aanschuiven om het LOGOS bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen.

Momenteel zijn er de volgende participanten:
+ Pinkstergemeente "Sion"
+ Baptistengemeente "'t Venster"
+ Baptistengemeente "Centrum"
+ Gemeente van gedoopte Christenen "God is Liefde"
+ Evangelische gemeente Hengelo
+ Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
+ Christelijk Gereformeerde Kerk
+ Nederlands Gereformeerde Kerk

De twee laatst genoemden vormen "Samenwerkingsgemeente CGK en NGK"