• Langelermaatweg 244, 7553 JK Hengelo
  • 074 - 80 80 222
  • info@omroeplogos.nl
  • KVK-nummer: 41029584

Participanten

Wie doen er mee?

Onder participanten verstaan we kerken en gemeenten die de doelstelling van LOGOS onderschrijven.
Tevens hebben zij de mogelijkheid om bestuursleden af te vaardigen.

Momenteel zijn er de volgende participanten:
+ Stadskerk Hengelo
+ Baptistengemeente Hengelo (voorheen BG 't Venster en BG Centrum
+ Gemeente van gedoopte Christenen "God is Liefde"
+ Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
+ Samenwerkingsgemeente NGK/CGK  "De Morgenster"